Robbanasveszelyes zona szabvany

Mivel az Európai Unióban új biztonsági elõírások léptek hatályba, úgy döntöttek, hogy harmonizálják a szabályokat. Bevezetésre kerültek az ATEX követelmények, amelyek a robbanásveszélyes zónák és a munkaeszközök sikerére vonatkoznak ezekben a zónákban. Ezeknek az újdonságoknak az a célja, hogy nagymértékben csökkentsék a kockázatot vagy annak teljes megszüntetését, ami az áruk olyan zónákban való használatához kapcsolódik, ahol a robbanás veszélybe kerülhet, azaz az EX zónák.

Az EX követelmények, vagy pontosabban az irányelv meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeknek egy adott terméknek meg kell felelnie, amelyet a potenciálisan robbanásveszélyes környezet közelében kell átvinni. A szervezet fõ célja, hogy összehangolja az eszközök és védelmi rendszerek megfelelõségi eljárásait ezekben a potenciálisan robbanásveszélyes zónákban, és garantálja azok szabad mozgását az Európai Unióban.Ez az irányelv kiterjed az elektromos és nem elektromos berendezésekre, valamint a robbanásveszélyes területeken alkalmazott védelmi módszerekre. Az ATEX-követelmények a robbanásveszélyes környezeten kívül használt biztonsági, vezérlési és kezelési eszközökre is vonatkoznak. Nem akarják, hogy saját funkciójuk legyenek, de hozzájárulnak az ott használt eszközök és védelmi módszerek biztonságos megteremtéséhez.Az irányelv meghatározza és lehetõvé teszi annak bizonyítását, hogy a termék megfelel az ATEX követelményeinek. Azokat a termékeket, amelyek ezeket az igényeket kielégítik, vagyis az elvvel harmonizált szabványokat, bizonyos követelményeknek kell megfelelniük. A szabványok alkalmazása nem megfelelõ szükséglet, és egy ilyen megfelelõségi eljárás már megtörtént. A lényeg az, hogy megfeleljen a végrehajtó szerv által az Európai Bizottság által kiadott értesítés alapján létrehozott elvnek. Elõfordulhat, hogy a harmadik kategória elektromos berendezése és a második és harmadik kategóriájú nem elektromos berendezések esetében is eltérések történhetnek.Ezeket az elemeket illetõen a megfelelõségi információ, amelyet a jelen példában a készülék gyártójának ad ki, a bejelentett szervezet részvétele nélkül. A követelményeket azonban figyelembe veszik, és a gyártó ebben a formában látható lesz a terméke piacán történõ megkötéséhez.Ami a fõ követelményeket illeti, az elektromos és nem elektromos berendezések tanúsítása, az önellenõrzés, a dolgok pozíciójára vonatkozó követelmények és az EU-országban a kulcsfontosságú karakterek játszása kötelezõ.