Munkakod egysegesitett szoveg 2017 pdf

http://lumi-s.eu LumiSkinLumiSkin - Egy innovatív formula az elszínezõdés ellen!

A Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek lényege, hogy a munkáltató esztétikai és higiéniai munkakörülményeket köteles biztosítani, és minden eszköznek és intézménynek tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, azaz CE-megfelelõségi jelöléssel.

A tanúsítás, azaz a termék megfelelõségének értékelése egy olyan folyamat, amelynek során rendszeresen vizsgálják, hogy az adott termék milyen mértékben felel meg bizonyos követelményeknek (ez a biztonsági követelményekrõl is szól. A gépek tanúsítása kevés szempontot tartalmaz. Hogy az õ tervezõje a tervezési szakaszban, vagy a gyártó a megvalósítás állapotában legyen. A tanúsítványt a termékek címzettje vagy a termék tervezõjétõl, termelõjétõl vagy címzettjétõl eltérõ személy végezheti.Jogi szempontból a gépi tanúsítványt a 2006/42 / EK irányelv 2006. május 17-én vezette be a gépek helyzetében. Lengyelországban a jogrendet a gazdasági miniszter 2008. október 21-i rendeletével vezették be, sõt, a gépekre vonatkozó minimumkövetelményeket (1993. évi törvénykönyv, 1228. tétel, amely 2009. december 29-én lépett hatályba.A gépi tanúsítás a gépre, a cserélhetõ berendezésekre, a biztonsági alkatrészekre, az építési tartozékokra, a láncokra, a kötelekre és a szíjakra vonatkozik.A gépek Európai Unión belüli tanúsításának kritériumait az I. számú, 2006/42 / EK függelék tartalmazza: „A géptervezés és -készítés bizalmi és egészségügyi értékeinek alapvetõ követelményei”.Ezen túlmenõen az irányelv a gépeket különösen nehéz és másokra osztja.Olyan gépek és kiegészítõk tanúsítása, amelyek leírják a használatukkal kapcsolatos magas kockázati szintet és véget érnek a tervezési szakaszban. Más készülékek és gépek a belsõ gyártásellenõrzés alatt tanúsítás alatt állnak.Összefoglalva, minden olyan eszközt és intézményt, amely minden módon képes végrehajtani a lakást vagy a lakosság egészségét fenyegetõ veszélyt, valamint a tér megteremtését, tanúsításnak kell alávetni, azaz a megfelelõségértékelést.