Megfelelosegi nyilatkozat vezetett izzo

Az EK-megfelelõségi nyilatkozat a gyártó (vagy meghatalmazott képviselõje által kiadott utolsó írásos nyilatkozatot tartalmaz arról, hogy terméke megfelel az Európai Unió ajánlásainak. Ezeknek az információknak önmagukban vagy többnek kell lenniük, amelyek a vállalat vagy a termékkód által egyértelmûen azonosított vagy saját egyedi referenciájukkal rendelkeznek. A gyártónak elemeznie kell a terméket, és módosítania kell az irányelvek követelményeinek való megfelelést.

A megfelelõségi nyilatkozat kiadása elõtt a termékeket megfelelõségértékelési eljárásoknak kell alávetni, és szükség esetén (mivel különbözõ rendelkezésekbõl származik a termékeknek jó tanúsítványokat kell beszereznie. A megfelelõségértékelési eljárást speciális mûveleti sorozatok végrehajtásával rögzítik. Ezeket ténylegesen moduloknak nevezik, és általában nagybetûvel vannak jelölve. Ennek a sorozatnak a megválasztását a gyártó kívánja, aki valószínûleg a saját megelégedésére illeszkedik, az adott termék akaratában és cselekvésében bemutatott ajánlatokkal. Technikailag átlagos termékek esetében a szekvencia egy bizonyos elembõl (pl. A modul összeszerelhetõ, és a fejlettebb termékek esetében ezek összetett eljárások (pl. Villamos mérõk esetében a gyártó B + D, B + F vagy H1 modulokat választhat . Ezután dokumentálják a tevékenységek útját és eredményeit. A gyártó bemutatja a CE-jelölést olyan anyagokon, amelyek megfelelnek a megfelelõségnek. A gyártó megfelelõségi nyilatkozatával kapcsolatos sok felelõsség az utolsó, hogy a termék, amelyre a dokumentációt elkészítették, megfelel az összes fontos elvárásnak is megegyezik a jelenlegi szabályozással.Az EK-megfelelõségi nyilatkozatnak az alábbi sablonnak megfelelõen további információkat kell tartalmaznia (az építési termékek megfelelõségének bejelentésére szolgáló módszerek és az építési jelöléssel történõ jelölési módszerek esetében az infrastruktúra-miniszter 2004. augusztus 11-i rendelete szerint:1. Egyedi termékazonosító - XXXX szám2. A gyártó neve és címe - és mégis, ha azt kívánja, európai meghatalmazott képviselõje3. Ez a megfelelõségi nyilatkozat a gyártó (vagy a telepítõ teljes felelõsségére épül.4. Mi a nyilatkozat anyaga - a termék azonosítója, amely biztosítja annak tartalmának reprodukálását, ha szükséges - csatolja a fényképet5. A fent említett nyilatkozat tárgya hasonló a vonatkozó közösségi jogszabályokhoz (lista.6. Hivatkozások a specifikációkra vagy fényképekre a harmonizált szabványokra, amelyekre nyilatkozatot tettek(7 Adott esetben be kell nyújtani a beavatkozó és a tanúsítványt kiadó bejelentett személy ismereteit8. Egyéb kiegészítõ információk, mint például: akik nevében aláírták, a kiadás dátumát és helyét, helyét, nevét és aláírását.A megfelelõségi nyilatkozat kiadása után a termék CE-jelölést kaphat. A jelölés jelenléte a termék csomagolásán arról tájékoztatja, hogy az Európai Unió irányelveinek akaratát teszi lehetõvé. Ezek az egészség- és környezetvédelemmel, a felhasználás biztonságával kapcsolatos feladatokra vonatkoznak, valamint meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket a gyártónak el kell távolítania. Ha a termék megfelel a megfelelõségértékelésnek, de nem rendelkezik megfelelõségi nyilatkozattal, akkor azt nem lehet az Európai Unióban beszerezni, vagy azt meg kell adni. A nyilatkozatot a gyártó nyilvántartásba veszi vagy sikeresen rögzíti, ha az Európai Unión kívüli székhelye közelében van - európai meghatalmazott képviselõje.