Jogi aktusok jogi tanacsadas 2016

Az Európai Unióban a biztonságra korlátozódó jogi aktusok jelentõs különbségei, különösen a metán és a szénpor robbanásveszélyei terén, megfelelõ irányelv megalkotásával okozták azokat. Ennélfogva az ATEX-irányelv is létrejött azon zónák körében, amelyek közvetlenül ki vannak téve a robbanásnak.

Ennek a jogi bizonyítéknak a márka a franciából származik, amely szó szerint hangzik a légkörbenRobbanásveszélyes. Ennek az irányelvnek a fõ feladata az volt, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül minimalizálja a veszélyes területeken a metán vagy a szénpor robbanásának kockázatát. Ebben a lépésben a szóban forgó dokumentum is kiterjedt átvitele a védelmi rendszerekre, amikor és a robbanásveszélyes területeken mûködõ eszközöket. Beszéd itt és az elektromos eszközökrõl.Az ATEX-irányelv jogszabályi rendelkezéseivel összhangban a fent említett terek robbanásveszélye az olyan anyagok tárolásából, gyártásából és ezen túlmenõen felhasználásából eredhet, amelyek a levegõvel vagy egy új anyaggal való integráció következtében állítólagos robbanáshoz vezethetnek. Ezeknek az okoknak az alapjaként megemlíthetünk mindenekelõtt gyúlékony folyadékokat és gõzeiket, például alkoholokat, étereket és benzint. Ezenkívül gyúlékony gázokat, például butánt, propánt, acetilént is tartalmazhat. Más anyagok és rostok, például ónpor, alumíniumpor, fapor és szénpor.Mindazonáltal lehetetlen leírni mindent, amit ebben a dokumentumban találunk. Ezért ennek a normatív aktusnak a tanulmányozása során általánosságban meg kell említeni, hogy az általános feltételeket és kívánságokat a robbanásveszélyes felületeken alkalmazott eszközök és eszközök között szabályozza. A részletes útmutatások azonban az alábbi anyagokból tekinthetõk meg. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a robbanásveszélyes zónákat metánnal vagy szénporral szabályozó új anyagok semmilyen módon nem különböznek az ATEX szabálynak.Azt is meg kell jegyezni, hogy a veszélyes területeken használt berendezések megfelelõ CE-jelöléssel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a szerszámhoz egy bejelentett szervezet által elvégzett megfelelõségértékelési eljárást kellett alkalmazni.

Az új megközelítésrõl szóló irányelv (ahogyan azt az ATEX-irányelv meghatározza abban az esetben, ha az eszközök robbanásveszélyes felületen nem felelnek meg, azt jelzi, hogy egy tagállam lépéseket tehet az ilyen eszközök érvénytelenítésére.