Foldelo szerkezet

Az elektrosztatikus földelés feladata az elektrosztatikus szikra miatt gyúlékony anyagok robbanásveszélyének csökkentése. Leggyakrabban gyúlékony gázok, porok és folyadékok szállítása és feldolgozása során kezdõdik.

Elektrosztatikus földelés, amely más formát használ. A legegyszerûbb és legkevésbé bonyolult modellek a földelõ bilincshez is csatlakoznak a kábelbõl. A fejlettebb és technológiailag fejlettebbek földelõfigyelõ rendszerrel vannak ellátva, ami lehetõvé teszi a termék kiadását vagy szállítását, amikor a földelés megfelelõen csatlakozik.

Az elektrosztatikus földeléseket általában vasúti és közúti tartálykocsik, tartályok, hordók, ún. nagy zsákok vagy folyamatberendezések elemei.

Az új tartalmú tartályok (pl. Porok, granulátumok, folyadékok feltöltése vagy kiürítése végén veszélyes elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. A kialakulásának forrása minden bizonnyal a gyúlékony anyagok további keverése, pumpálása vagy permetezése. Az elektromos töltéseket az egyes részecskék érintkezésével vagy megkülönböztetésével hozzuk létre. Az elektromos töltés mennyisége az egymással érintkezésbe kerülõ felületek elektrosztatikus tulajdonságaira korlátozódik. Magában a termékben és gyors érintkezésben a földi vagy töltetlen céllal rövid áramimpulzus hozható létre, amely fényes lesz a szikra elõtt.A szikrakibocsátás figyelmének hiánya az alkoholok és a levegõ keverékének gyulladásához vezethet, amit robbanás vagy nagy robbanás bizonyít. Az elektrosztatikus földelés kiküszöböli a robbanásveszélyt az elektrosztatikus töltések szabályozott kisülése miatt.