Fiskalis novitus

Minden olyan adóalany, aki köteles pénztárgépek segítségével regisztrálni az áruk eladását és segítségét, tökéletesen megérti a jelenlegi helyzetet, hogy mennyi részletes követelményt kell teljesíteni a megvitatott eszközök kiszolgálására. Az egyik követelmény a pénztárgép rendszeres mûszaki ellenõrzése. Tehát mit jelent ez, mikor kell futni? Mi a fiskális pénztárgép és a mûszaki felülvizsgálat? Errõl a podról.

A HÉA-törvény értelmében a pénztárgépeket rendszeres mûszaki ellenõrzésnek kell alávetni. A dátumot követõen ez az idõszak meghosszabbodott. Ez a felülvizsgálat megfelelõ szolgáltatáson keresztül történik. 2008. december 1. elõtt a pénztárgépek mûszaki ellenõrzését egy évig végezték. A jelenleg hatályos jogi rendelkezések oktatásában a pénztárgépeket kötelezõen össze kell hangolni kétévente a fiskális adóztatás vagy a közelmúltbeli felülvizsgálat után. Abban az esetben, ha az adóalany nem tesz eleget olyan kötelezettségvállalásnak, amelyet szankciónak vetnek alá. Ez magában foglalja többek között azt a lehetõséget, hogy az adófizetõre bírságot szabjanak ki az adószegés miatt, mivel az a kérdés, hogy a pénztárgépet nem szabályos felülvizsgálatnak vetik alá, úgy tekintik, mint a könyv helytelen vezetését. Ez az indoklás a 61. § (3 bekezdésének k.k¹.Felmerül a kérdés, hogy melyik kezekben gondolnak ilyen felülvizsgálatra? Természetesen a modern példában az idõ figyelése az adófizetõnek, nem pedig a weboldalnak. A pénztárgép tulajdonosának értesítenie kell a szolgáltatást a kapcsolódó felülvizsgálati idõpontban. A jegyiroda szolgája viszont a 31. § (1 bekezdésének megfelelõen. A pénztárgépek szemszögébõl 4 törvény köteles kötelezõen ellenõrizni a pénztárgépet az értesítéstõl számított 5 napon belül.Az adófizetõnek gondoskodnia kell arról is, hogy a kötelezõ pénztárgép-ellenõrzés határidejének elmulasztása a beszerzés szintjének visszatérítésének szükségességét eredményezi. Az adófizetõkre ilyen büntetések vonatkoznak, amelyek az áruk / szolgáltatások eladásának megkezdésétõl számított három éven belül nem teljesítették a megfelelõ szolgálat által a mûszaki ellenõrzésre vonatkozó készpénz-értesítést.Összefoglalva, érdemes emlékeztetni arra, hogy csak a felhasználó felelõs a felülvizsgálat idõpontjának megõrzéséért.