Az aruk aramlasa az ellatasi lancban

Az Európai Közösség alapvetõ feltevései

Pontos válasz a tanulmány "mi a CE tanúsítvány?" összefüggésbe hozható az Európai Unió alapjául szolgáló alapvetõ feltételezések magyarázatával. Ez azt mutatja, hogy játékának három oka: az áruk, az emberek és a tõke szabad mozgása. A fenti elvek megteremtése érdekében az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy eltörlik a Közösségen belüli kereskedelem minden akadályát, és közös politikát is megállapodtak a nem uniós partnerekkel. Ennek köszönhetõen a közösségi piacon létrejött egy csomópont terület, hasonlóan az egyetlen ország munkahelyéhez. Ön megkapta az egységes helyi piac vagy közös piac nevét.

Közös európai piac és a vásárlásra szánt termékek bevezetése

Az országok közötti kereskedelem egyik legbonyolultabb problémája a termékek értékére és biztonságára vonatkozó nemzeti követelmények. Bármely országban más tervek és mennyiségek is jelentõsen megosztottak a különbözõ országok között. A termelõnek, aki más országokban saját termékeket kellett kínálnia, minden alkalommal meg kellett felelnie a személyes követelményeknek. A kereskedelem akadályainak feloldása érdekében szükség volt e különbségek eltörlésére. A cikkek forgalmához kapcsolódó szabványokat nem lehetett eltörölni. Ennélfogva az optimális megoldás az volt, hogy egyesítsük a részeket az egész közösség méretében, melynek köszönhetõen a kereskedelemcserére ezek az elõírások vonatkoztak.

Az elsõ szakaszban megpróbálták szabályozni az uniós elõírásokat a hatások és anyagok egyedi minõségével kapcsolatban. A kíváncsiságból a folyamatok összetettsége és idõigényes jellege megszabadult ebbõl a megközelítésbõl.

A megoldás az volt, hogy egyszerûsített kilépést hozzon létre a mûszaki harmonizáció ügyében. Meghatározták az adott termékcsoportokra vonatkozó alapvetõ biztonsági követelményeket, amelyeknek teljesülniük kell, mielõtt a terméket vagy cikket a valódi európai piacon forgalmazzák.

Az EU-n kívüli vállalkozóknak, akiknek az anyagot a közösségi piacon kell forgalomba hozniuk, pl. Törökországból, meg kell felelniük a termékeimnek az uniós szabványoknak és minõségi elõírásoknak. Ennek a ténynek a megerõsítése a felelõsség.

Harmonizált szabványokat hoztak létre, amelyeknek köszönhetõen a vállalkozók tudják, milyen alapvetõ követelményeknek kell megfelelniük. Nem kötelességem ezen okok kezelésére. A vállalkozó egy másik megoldással bizonyíthatja, hogy terméke hasznos a közösségi piacon való kereskedéshez.

Ce-tanúsítvány - gyártó nyilatkozata

A Ce jelölés nem más, mint a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelvek alapvetõ követelményeinek.Ez a gyártó nyilatkozata vagy a meghatalmazott képviselõje. Megerõsíti, hogy a terméket az adott termékre vonatkozó információkban szereplõ szokásos követelményeknek megfelelõen hozták létre. Ez tehát az egyetlen vagy néhány más irányelv.

A közösségi jog elõírja a CE-jelöléssel ellátott termékre vonatkozó megfelelõség vélelmét és minimális biztonsági követelményeinek alkalmazását.

A CE-tanúsítványt a gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ kizárólagos felelõsségére telepíti az árukra. Ez azt bizonyítja, hogy a termék megfelel az irányelv szigorú követelményeinek. Ennek a ténynek a ellenõrzése érdekében a megfelelõségértékelési eljárást hajtják végre, és a megfelelõ ellenõrzés után megfelelõségi nyilatkozatot adnak ki. A megfelelõségértékelési eljárások eltérõek lehetnek az ismert árukból származó tulajdonságokkal kapcsolatos kockázattól függõen. Minél nagyobb a veszélye annak, hogy a gyümölcsbõl húzódik, és annál nehezebb lesz, a sok eljárást a gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének kell teljesítenie. Bizonyos esetekben hasznos egy tucat közösségi szabvány követelményeinek teljesítése.